Museum het Zwanenbroedershuis

Domicilie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

sedert 1318 gevestigd te 's-Hertogenbosch

Welkom in het Zwanenbroedershuis

Welkom in Museum het Zwanenbroedershuis, domicilie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Een uniek museum met een bijzondere collectie kunstvoorwerpen en prachtige verhalen die terug gaan naar de middeleeuwen. Gehuisvest in een monumentaal pand in hartje ‘s-Hertogenbosch, op de locatie waar de Broederschap al sinds 1483 zetelt.

Museum Het Zwanenbroedershuis is een levend ensemble van een al meer dan 700 jaar bestaand gezelschap, hun tradities, huis en inventaris. Ga op bezoek bij een eeuwenoud genootschap, ontdek de historie, bewonder de unieke kunstschatten en hoor de bijzondere verhalen.

Graag tot ziens in het Zwanenbroedershuis.

Wat bezoekers zeggen

“Prachtig museum, veel historie en met name de verhalen die worden verteld maken het bezoek de moeite waard.”

“We werden ontvangen en kregen daarna een impressie video over het ontstaan van de broederschap. Daarna kregen we een geweldige rondleiding in het Zwanenbroedershuis door een zeer kundige en gepassioneerde dame. Zij wist ons continu te boeien en uiteindelijk kwamen we uit bij Koning Willem Alexander. Wij hadden geen idee over deze verwevenheid. Geweldig. Dank daarvoor.”

“Ademt geschiedenis, prachtige koorboeken!”

Bijzonder mooi 19e eeuws pand van de zwanenbroeders. In 1318 ontstaan als de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Rondleidingen met gids van Kring Vrienden van ‘s- Hertogenbosch zijn zeer de moeite waard.”

Luiken Open

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap heeft wel eens de naam een mysterieus gezelschap te zijn, maar is dit wel terecht? Toegegeven, een besloten eeuwenoud gezelschap waar je niet zonder gevraagd te worden lid van kunt worden, met diverse roemruchte personen uit de vaderlandse geschiedenis, krijgt wellicht al snel een predicaat van op zijn minst mysterieus. Niets is echter minder waar. Aan de drijfveren binnen de Broederschap is allerminst iets mysterieus; vanuit een oecumenische gedachte delen leden van katholieke, dan wel reformatorische achtergrond een gezamenlijke spirituele  basis waarin respect voor elkaars overtuiging en ideeën één van de pijlers vormen voor een waardevolle broederlijke band. 

Dit komt tot uiting tijdens de regelmatig plaatsvindende bijeenkomsten van de leden die gelegenheid geven om van gedachten te wisselen over alledaagse zaken dan wel persoonlijke uitdagingen. Bijzonder is de openheid waarmee ondanks, of wellicht ook wel dankzij, leeftijdsverschillen van soms 5 decennia, over persoonlijke uitdagingen kan worden gesproken en de verschillen in visie voor een onschatbare meerwaarde zorgen onder de leden. Openheid vormt de laatste jaren ook een belangrijke uitdaging als het gaat om de connectie naar buiten toe. 

Want ondanks eerder genoemde stelling en het besloten karakter van dit gezelschap tracht de Broederschap steeds meer van zich te laten zien middels openbare evenementen zoals onder andere de jaarlijkse autorally ten behoeve van goede doelen, lezingen gedurende het jaar over uiteenlopende onderwerpen door boeiende sprekers en het voor ieder toegankelijke museum met uiterst interessante en historisch waardevolle stukken uit de geschiedenis van de Broederschap en Den Bosch. Ook deze website poogt  aan de wens van ‘de luiken open’ bij te dragen.

Museum

Sinds 1483 bezit de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap een eigen huis aan de Hinthamerstraat in ’s- Hertogenbosch, dat met de tijd het ‘Zwanenbroedershuis’ is gaan heten. In 1846-1847 werd het middeleeuwse gebouw vervangen door het huidige neo-gotische pand. Sinds 2000 is het huis tevens ingericht als museum en voor het publiek open gesteld.

Collectie

De collectie van het Zwanenbroedershuis omvat een schat aan kunstwerken van wereld niveau. Topstukken zijn o.a.de Bossche Koorboeken uit de 15e en 16e eeuw, altaarkasten van Adriaen van Wesel uit de 15e eeuw en 18 tinnen drinkkannen waaronder die van Willem van Oranje.

Historie

De broederschap heeft een rijk archief vanaf 1318 dat nagenoeg geheel in tact is gebleven. Het archief is ondergebracht bij het Brabants Historisch Informatie Centrum. Een groot deel is gedigitaliseerd en kan bekeken worden op www.bhic.nl.